Reken jezelf af nu het nog kan… | Bahaeddin Budak | zondag 2 juni 2013

Reken jezelf af nu het nog kan… | Bahaeddin Budak | zondag 2 juni 2013

Posted on zondag 2 juni 2013 in Activiteiten

Reken jezelf af

Assalamoe aleikom allemaal,

Het is binnenkort zo ver! Deze zondag (2 juni) organiseren wij weer een grote lezing, dit keer met de titel ‘Reken jezelf af nu het nog kan…’. Docent Bahaeddin Budak komt helemaal vanuit Arnhem om de grote lezing te verzorgen in sha Allah.

De lezing ‘Reken jezelf af nu het nog kan…’ zal o.a. gaan over het belang van zelfreflectie en hoe wij als moslims moeten omgaan met begane zonden en persoonlijke zwakten. Het is belangrijk dat wij ons constant verbeteren voordat het te laat is en we voor de Almachtige komen te staan. Kom naar de lezing en trakteer jezelf op een imaanboost, nieuwe inzichten en een lading inspiratie!

Wij hopen jullie zondag te mogen verwelkomen in sha Allah!

* Voor degenen die Bahaeddin Budak niet kennen: Bahaeddin is in zijn dagelijks leven o.a. coördinator en vakdocent Lerarenopleiding Islamgodsdienst/docent imam, geestelijk werker en coördinator identiteit en godsdienstonderwijs. Aan de hogeschool Inholland geeft hij les in islamitische vakken zoals: Koranwetenschappen, Hadithwetenschappen, Sira (levensloop van de profeet Muhammed), Aqidah (geloofsleer), Fiqh (praktische Theologie), Tafsir (Koranexegese), Islamitische pedagogiek en Islameducatie in Nederland.

Meld jezelf aan voor deze lezing op Zondag 2 juni 2013 hieronder
[Form id=”9″]