Lezing: ‘Een Ijzersterke Gezondheid’ | Mohammed Boulahrir | zondag 3 november 2013

Lezing: ‘Een Ijzersterke Gezondheid’ | Mohammed Boulahrir | zondag 3 november 2013

Posted on dinsdag 22 oktober 2013 in Activiteiten

ijzerstreke_gezondheid

Assalamoe aleikom beste broeders en zusters,

السلام عليكم

Een grote geleerde (een specialist op het gebied van islamitische geneeskunde) werd eens een vraag gesteld over de menselijke gezondheid, hij antwoordde als volgt:

“ Wij mensen zijn vrij om te eten en ook te drinken. Maar wij zijn niet vrij om veel te eten en te drinken. Dat wordt afgekeurd. Want veel eten is verkwistend. Allah houdt niet van de verkwisters. De mens schaadt zijn gezondheid door te veel eten.”

Tevens kunnen we dit in het volgende koranvers terugvinden.

7_31

“O kinderen van Adam! trekt uwe schoonste kleederen aan, indien gij u naar eene plaats van aanbidding begeeft, en eet en drinkt, doch maakt u niet schuldig aan buitensporigheid; want hij bemint degenen niet, die zich aan buitensporigheid schuldig maken.”
(Surah al A’raaf, vers 31)

De Profeet Mohammed(saw) heeft in de volgende overlevering gezegd:

“ Er zijn twee gunsten van Allah die veel mensen niet benutten: gezondheid en vrije tijd .”
(Sahih al-Bukhari)

Er zijn vele koranverzen en overleveringen te vinden die ons bewust maken van de waarde van onze gezondheid en tevens ons aansporen om goed met onze gezondheid om te gaan. Daarom staat ook deze lezing wederom in het teken van gezondheid. Deze lezing zal verzorgd worden door Mohammed Boulahrir (orthomoleculair & lifestyle coach). Hij zal ons inscha’allah informeren, adviseren, tips geven voor een IJZERSTERKE gezondheid!

Ben je benieuwd en wil je ook je gezondheid en vrije tijd benutten kom dan 3 november naar de lezing!

Vergeet je niet aan te melden!


Aanmeldingsformulier

Kom je niet alleen en wil je jouw familie of vrienden ook aanmelden? Geef dan ajb het aantal mensen aan dat je naast jou wil aanmelden.