Lezing: ‘Denk na’ | Iliass El Hadioui & Khalid Benhaddou | zondag 2 februari 2014

Lezing: ‘Denk na’ | Iliass El Hadioui & Khalid Benhaddou | zondag 2 februari 2014

Posted on zondag 12 januari 2014 in Activiteiten

denk_na

Assalamoe aleikom beste broeders en zusters,

السلام عليكم

Het lijkt alsof de media ons denken heeft overgenomen. We zijn namelijk vaak uit gemakzucht geneigd om klakkeloos aan te nemen wat de media verkondigt. Hierdoor zijn veel mensen nogal kortzichtig en hebben een vertekend beeld van de realiteit.

Waarom is het van belang om als moslim kritisch na te denken?

“(Dit is) een gezegend Boek dat Wij aan jou hebben neer gezonden, opdat zij Zijn Verzen zullen overpeinzen en opdat de bezitters van verstand er lering uit trekken.”
(Surah Saad, vers 29)

Net zoals wij de koranverzen dienen te overpeinzen, moeten we tevens hetgeen wat we in onze omgeving zien, horen en lezen overpeinzen, opdat we er lering uit zullen trekken.

Het denkproces moet er natuurlijk niet toe leiden dat we extreem worden in het denken.
Hoe kun je hierin een balans vinden dat het denken een toegevoegde waarde levert voor je eigen ontwikkeling en dat dit tevens een bijdrage levert voor de samenleving? Wil je een antwoord op deze vraag, kom dan naar deze inspirerende lezing, die verzorgd wordt door socioloog IIiass El Hadioui en moslimtheoloog Khalid Benhaddou. Ook zal Mohammed Aïssati een gedicht voordragen dat hij speciaal voor deze lezing heeft geschreven.

Iedereen is van harte welkom op zondag 2 februari vanaf 15.00 uur!

malcolmX

In het kort:
Lezing: ‘Denk na’, met IIiass El Hadioui en Khalid Benhaddou
Gedicht: Mohammed Aïssati
Dag: zondag 2 februari a.s.
Tijd: 15.00 uur (inloop) | 15:30 – 18:30
Aanmelden: Met het onderstaande formulier
Locatie: Vereniging Ettaouhid, Schietbaanlaan 100a, Rotterdam


Aanmeldingsformulier

Kom je niet alleen en wil je jouw familie of vrienden ook aanmelden? Geef dan ajb het aantal mensen aan dat je naast jou wil aanmelden.