Islamitisch groeten is stoer! – door Fatima Zahra Lachhab

Islamitisch groeten is stoer! – door Fatima Zahra Lachhab

Posted on woensdag 4 mei 2011 in Nieuws & Artikelen

Steeds vaker kom ik vrienden en kennissen tegen, die me dan vrolijk op de schouder meppen en groeten met ‘heej, hallo, hoi!!’. Apart, want dezelfde vrienden en kennissen groeten mijn ouders, hun ouders en andermans ouders, de slager op de hoek en de bakker in de straat op een heel andere manier. Zij worden niet om de oren geslagen met ‘hoi’ en ‘dag’, maar krijgen een waardig “Assalaamoe Alaikoem” te horen. Why? Waar zit het verschil in? Is het geven van de salaam soms ouderwets en enkel nog toebedeeld aan de ouderen onder ons? Of is het niet stoer meer? Schaamt men zich voor het uitspreken van deze woorden in bijzijn van anderen?

Ja, ik ken het hoor. Dan zit ik op het werk, word ik gebeld door mijn moeder en neem ik op met “Assalaamoe Alaikoem”.. zou je mijn collega’s eens moeten zien kijken! Ik hoor ze bijna denken: “Hé, wat brabbelt zij nou weer?!”. En ja, als ik een gemengd groepje vriendinnen tegenkom en de moslima’s met de salaam begroet, krijg ik ook rare blikken van de rest. But, who cares! Als zij eens wisten welke zegeningen er in deze manier van groeten lagen…

Zo zei Imraan bin Hoesain (moge Allah tevreden met hem zijn): “Een man kwam naar de boodschapper van Allah (Allahs vrede en zegen zij met hem) en zei: Assalaamoe Alaikoem. De boodschapper van Allah (Allahs vrede en zegen zij met hem) groette terug en de man ging zitten. Hij (Allahs vrede en zegen zij met hem) zei: ‘Deze man heeft de zegening van tien (goede daden) verdiend.’ Een ander kwam en zei: Assalaamoe Alaikoem wa rahmatoellah. Hij (Allahs vrede en zegen zij met hem) beantwoordde zijn salaam en de man nam zijn plaats. Hij (Allahs vrede en zegen zij met hem) zei: ‘Deze man heeft twintig verdiend’. Een derde persoon kwam en zei: Assalaamoe Alaikoem warahmatoellahi wa barakatoeh. De profeet (Allahs vrede en zegen zij met hem) beantwoordde zijn salaam en hij ging zitten. De boodschapper van Allah (Allahs vrede en zegen zij met hem) zei: ‘Deze man heeft dertig verdiend.’ (Aboe Dawoed en Tirmidhi; volgens imaam Tiermidie hadith hassan).

Deze prachtige, islamitische groet levert ons echter niet alleen zegeningen op, maar zorgt ook voor broeder- en zusterschap in de Islam. Want deze groet wordt over de hele wereld gebruikt door alle moslims, in welk land zij ook leven, van welk ras zij ook zijn of welke taal zij ook spreken. Als een moslim een medemoslim tegen komt en hem groet met de salaam, worden de harten van deze twee moslims met elkaar verenigd, ook al kennen ze elkaar niet. Welke andere groet is hiertoe in staat? Soubhanallah! Hierin ligt wederom de wijsheid van Allah besloten.

Ik kies ervoor om zegeningen te verdienen door de islamitische groet te verspreiden onder hen die ik ken en onder hen die ik niet ken. Ík kies ervoor om trots te zijn op de Islam, om me niet te verstoppen achter moderne kreten en de blikken van andere te trotseren. Want… ik vind islamitisch groeten eigenlijk wél STOER. En jij?