Eenheid in Verscheidenheid | Mohamed Aarab | zondag 3 februari 2013

Eenheid in Verscheidenheid | Mohamed Aarab | zondag 3 februari 2013

Posted on zondag 3 februari 2013 in Activiteiten

Eenheid in Verscheidenheid

Een madhab is een methodologie, die gebruikt wordt door islamitische geleerden om rechterlijke, Islamitische uitspraken af te leiden. Elke madhab heeft een verschillende methodologie, waardoor de uitspraken van de vier madhabs verschillend kunnen zijn. De scholen zijn het eens over het basis geloofsysteem of Aqeedah en over de meerderheid van de rechterlijke uitspraken die uiteraard afgeleid zijn vanuit de Koran en de Sunnah.

Wanneer iemand zoekt naar een bepaalde uitspraak, zoekt hij een uitspraak die afgeleid is door geleerden die de methode van de desbetreffende madhab gebruiken. De uitspraken zijn verzameld in een lange periode waarbij de methodologie en uitspraken door de eeuwen heen zijn verfijnd en herzien. Een proces dat door gaat tot op de dag van vandaag. Bestaande doctrines worden uitgelegd en in overeenstemming gebracht met een steeds veranderende maatschappij.

Maar is het noodzakelijk om een madhab te volgen? Kan ik niet gewoon zelf De Koran en Sunnah (hadith) interpreteren en dit toepassen in mijn manier van leven? En mocht het verstandig zijn om een madhab te volgen, welke moet ik dan volgen? Zorgen verschillende madhabs juist niet voor een verdeling van de moslimgemeenschap?

Een punt dat bij velen vele vragen doet oproepen. En juist om deze reden organiseert JongerenCommissie Vereniging Ettaouhid op zondag 3 februari aanstaande de lezing ‘Eenheid door Verscheidenheid’, gegeven door ustadh Mohammed Aarab.

Aanmelden is verplicht! Aanmelden geschiedt via samengroeien@jcve.nl.


Tot dan in scha Allah.

In het kort:
Lezing ‘Eenheid door Verscheidenheid’ door ustadh Mohammed Aarab
Dag: zondag 3 februari a.s.
Tijd: 15.00 uur (inloop)
Locatie: Ettaouhid, Schietbaanlaan 100a, Rotterdam.
Aanmelden: samengroeien@jcve.nl.

View Larger Map